FREE SHIPPING WITHIN EUROPE ON ORDERS OF €75+. OTHER COUNTRIES €150+

Assyrierna femtio år i Sverige

29.99

By Svante Lundgren

8 in stock

[English below]
Våren 1967 kom den första gruppen assyrier till Sverige. Under de femtio år som gått sedan dess har assyrierna utvecklats till att idag utgöra en av de största invandrargrupperna i landet. Många av dem är födda i Sverige och helt integrerade här. Andra har kommit nyligen på grund av den fortsatta förföljelse de får utstå i sina hemländer.

I den här historiken beskrivs hur assyrierna anlände till Sverige, hur de etablerade kyrkor och föreningar här, hur debatten gick livlig om deras rätt att få stanna i landet, hur de har gjort sig gällande som företagare och inom fotbollen samt om hur deras relationer till det omkringliggande samhället har förändrats. Vi får höra olika röster berätta om erfarenheterna av att leva i det svenska samhället.

Svante Lundgren är forskare vid Centrum för Mellanösternstudier vid Lunds universitet.

*

In the spring of 1967 the first group of Assyrians came to Sweden. During the fifty years since then, the Assyrian community has grown steadily and is today one of the largest immigrant groups in Sweden. Many of them are born in Sweden and are fully integrated Swedish citizens. Others have come recently because of the continued persecution they suffer in their homelands.

This book describes how the Assyrians arrived in Sweden, how they established churches and organizations, how the lively debate went about their right to stay in the country, how they achieved as entrepreneurs and in soccer, and how their relationship with Swedish society has changed over the years. The book also features a number of interviews, giving a variety of Swedish Assyrians the chance to tell us directly of their experiences of what it is like to live in Sweden.   

*

Svante Lundgren, ThD, is Associate Professor at the Center for Middle Eastern Studies at Lund University.

This book is in Swedish. An English translation of this book is now published by Nineveh Press and available here.

Free Shipping

Free shipping within Europe on orders of €75+. For other countries, free shipping on orders of €150+. 

Product details

Publisher: Nineveh Press
Publication Status: In Print
Publication Date: December 2017
Interior Color: Full color
Trim Size: 6 x 9 in 
Binding: Paperback
Page Count: 158
Language: Swedish
ISBN: 978-91-984101-0-5
Shipped from the Netherlands.

Customer care

Email info@ninevehpress.com or call +46-704085728.

Weight 0.271 kg
Dimensions 23 × 16 × 1 cm
SKU: 9789198410105 Categories: ,
Updating…
  • No products in the cart.